Sleutel tot jouw talent

Talententest

Wij bieden op maat talenttesten aan, die u helpen om privé en beroepsmatig in uw kracht te komen door uw talenten te gebruiken. Meer informatie via info@sleuteltotjouwtalent.nl


De Talententest blijkt zeer bruikbaar in de volgende werkvelden:

Versterking zelfbeeld

Het ontwikkelen, versterken en bevestigen van het positief, effectief zelfbeeld;

Loopbaanbegeleiding en coaching

Het matchen van de individuele competenties met functionele of organisatorische competenties;

Preventie

Het begeleiden van medewerkers, die dreigen vast te lopen in hun werk of functie;

Teamsamenstelling en -training

Het samenstellen en/of opbouwen van een complementair team en het leren zien en hanteren van aanvullende vaardigheden en gedragingen van teamleden;

Re-integratie en outplacement

Het begeleiden van mensen naar (ander of nieuw) werk;

Mobiliteitsbevordering

Mensen met een specifiek beroep of functie zicht geven op hun alternatieve mogelijkheden;

Opleidings- beroeps- en profielkeuze

Het adviseren van studenten bij deze keuzes.