Sleutel tot jouw talent
Peter Ramaekers

Peter Ramaekers

Peter Ramaekers (1953) heeft scheikunde en natuurkunde gestudeerd, en is gepromoveerd in de technische wetenschappen (1985). Hij heeft een onderwijsbevoegdheid in de vakken schei- en natuurkunde.

Peter heeft zich gespecialiseerd in intuïtieve technieken, en heeft gewerkt als adviseur, coach en topprestatietrainer. Daarnaast is hij een expert in niet-westerse en humane filosofie.

Van hem verschenen onder andere de volgende boeken:

  • Unconditioned Awareness. Truth is a pathless land (2010)
  • Zien met de ogen van God. De werkelijkheid waarnemen zoals zij is (2013)
  • Twee filmpjes van de auteur, Peter Ramaekers, over dit boek:

  • Kunst en mythen als brug naar onszelf en onze schaduwkant (2015)
  • AD(H)D! Een positieve benadering (2016)
Heleen Ramaekers

Heleen Ramaekers

Heleen Ramaekers (1983) is afgestudeerd als docent Beeldende Kunsten en Vormgeving (Kunstacademie Maastricht). Zij heeft een onderwijsbevoegdheid tekenen, handvaardigheid en CKV. Ook heeft zij een graad behaald in model- en portrettekenen aan de Academie voor Plastische Kunsten in Genk. Daarnaast heeft zij onlangs het certificaat ‘Coachen met creatieve werkvormen’ van de ALBA Academie verkregen (2016).

Heleen heeft zich gespecialiseerd in kunstsymboliek en creatieve technieken. Zij is vooral geïnteresseerd in dieptepsychologie en parapsychologie. Heleen schreef een hoofdstuk over Zen-tekenen in het boek ‘Zien met de ogen van God’. Momenteel volgt zij een opleiding tot shiatsu-therapeut.

Leo Hermans

Leo Hermans

Leo Hermans geeft trainingen over persoonlijke ontwikkeling en schrijft hier ook over voor Kluwer. Zijn methode is onder andere gebaseerd op de groeimindset-theorie die ervan uitgaat dat vaardigheden aangeleerd kunnen worden en ontwikkelbaar zijn.

Hij is masterpractitioner Neuro-Linguïstisch Programmeren en voltooide in Californië (VS) zijn opleiding tot Health Coach.

Mariska Bergs

Mariska Bergs

Mariska Bergs (1983) is afgestudeerd als Sociaal Pedagogische Hulpverlener. Ze heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen uit verschillende doelgroepen.

Daarnaast heeft ze ook het diploma Tolk Nederlandse Gebarentaal behaald. Ze tolkt in verscheidene settings voor dove, slechthorende, plotsdove en doofblinde mensen. Haar passie is muziek en dat combineert ze graag met de gebarentaal. Neem een kijkje op haar website: www.mooigebaar.info voor meer informatie.


Neem contact op met Mariska via haar emailadres mariska@mooigebaar.info