natuur22En als je het weet kun je er aan WERKEN, en jezelf ONTWIKKELEN.

Dat is de essentie van talentontwikkeling bij ‘Sleutel tot jouw Talent’ : een analyse of test doen, en zo je talenten en sterke en zwakke kanten te weten komen, om er vervolgens aan te kunnen werken. Zie inleiding in het volgende artikel: Talentenladder

Een talent is vaak verborgen, en dat geldt vooral voor de dingen waar je wel of juist geen energie van krijgt. Ontdek ze en profiteer zo van je verborgen talenten. En krijg er meer energie van!

Hieronder volgen de analyses en talententests die wij aanbieden;

  • BrainMap® (ook voor teams)
  • Onbewuste drijfveren (archetypetest)
  • Levensenergie en vitaliteit
  • Talententest

klik op de links in het bovenstaande menu voor meer informatie:

Garantieverklaring

Sleutel tot jouw Talent© staat niet garant voor de bruikbaarheid van de informatie in de output van een test voor welk doel dan ook. De informatie in de output kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Privacy verklaring
Persoonlijke gegevens van klanten en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden door Sleutel tot jouw Talent© met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sleutel tot jouw Talent© houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Voor de dienstverlening, wanneer u een klant wordt of geïnformeerd wil worden over activiteiten van Sleutel tot jouw Talent©, legt Sleutel tot jouw Talent© gegevens vast.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten van Sleutel tot jouw Talent©, en om u te informeren over de activiteiten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie over activiteiten geef dat dan schriftelijk door aan Sleutel tot jouw Talent©.

© Sleutel tot jouw Talent (2016)