Heleen Ramaekers (1983) is afgestudeerd als docent Beeldende Kunsten en Vormgeving (Kunstacademie Maastricht). Zij heeft een onderwijsbevoegdheid tekenen, handvaardigheid en CKV. Ook heeft zij een graad behaald in model- en portrettekenen aan de Academie voor Plastische Kunsten in Genk. Daarnaast heeft zij onlangs het certificaat ‘Coachen met creatieve werkvormen’ van de ALBA Academie verkregen (2016).

HeleenRamaekersHeleen heeft zich gespecialiseerd in kunstsymboliek en creatieve technieken. Zij is vooral geïnteresseerd in dieptepsychologie en parapsychologie. Heleen schreef een hoofdstuk over Zen-tekenen in het boek ‘Zien met de ogen van God’.