Uitdagingen

Uitdagingen bij talentontwikkeling

Wat hebben we nodig om deze trends en uitdagingen met kans op succes het hoofd te kunnen bieden? \

Een oog voor talent en talentontwikkeling in de volgende richtingen:

1) Omdenken
  • Kunnen omdenken: bewust zijn van eigen conditionering/los kunnen komen van oude denkbeelden, en herkennen wat er nodig is om disruptief te zijn
  • Visualisatie/beelddenken/scenariodenken
  • Kunnen omgaan met ‘alleenheid’ en het innemen van een positie als pionier, een hoge frustratietolerantie
  • Weten omgaan met weerstand: Het kunnen voeren van een dialoog (kunnen luisteren naar anderen, en reflecteren)
  • Buiten de lijntjes leren kleuren, en dit ook durven doen
2) Gevoel hebben voor co-creatie en emergentie
3) Specifieke talenten
4) De talenten achter je vermeende beperkingen ontdekken en ontwikkelen
5) Diepmenselijke eigenschappen
6) Welke vorm van ‘persoonlijk leiderschap’

CONTACT

Blijf op de hoogte