Trends

Achter iedere trend vindt u de corresponderende mentale instelling, of het talent wat nodig is.

Complexiteit, maar tegelijkertijd verbrokkeling en fragmentering

Borderline/plooibaarheid; integratief, systemisch en synthetisch denken

(Technologische) versnelling en globalisering

Stress / aanpassingsvermogen / veelzijdigheid

Onvoorspelbaarheid, grenzen aan het objectieve

Onzekerheid en neiging tot controle

(Blind) vertrouwen in maakbaarheid

(On)buigzaamheid, ignorantie, meestribbelen is erger dan tegenstribbelen

Individualisering en tegelijk groepsdenken

Zoeken naar identiteit, uniciteitsdenken

Disruptiviteit (radicaal breken met het oude)

Onzekerheid, vasthouden aan het oude; omdenken, deconditionering

Circulariteit

lineair vs. circulair denken/duurzaamheid van binnenuit

Co-creatie en transformatie

Samenwerking

Emergentie (spontaan optredende eigenschappen)

Evolutionair denken, bewustwording, harmonie, chaordische processen

‘Homo consumens’, exploitatie en vernietiging van de omgeving, groei is goed

Empathisch vermogen, vervreemding, NIMBY (niet in mijn achtertuin!), denken in termen van voetstap/globale matiging

Waarden-loosheid samenleving / economie

Bubbels en hypes, zingeving is uiteindelijk een collectief gebeuren, vereist zelfkennis, overtuigingen

Zelforganisatie

Persoonlijk leiderschap, zelfkennis, non-conformisme

Uitdagingen

Wat hebben we nodig om deze trends en uitdagingen met kans op succes het hoofd te kunnen bieden?
Een oog voor talent en talentontwikkeling in de volgende richtingen:

1) Omdenken
  • Kunnen omdenken: bewust zijn van eigen conditionering/los kunnen komen van oude denkbeelden, en herkennen wat er nodig is om disruptief te zijn
  • Visualisatie/beelddenken/scenariodenken
  • Kunnen omgaan met ‘alleenheid’ en het innemen van een positie als pionier, een hoge frustratietolerantie
  • Weten omgaan met weerstand: Het kunnen voeren van een dialoog (kunnen luisteren naar anderen, en reflecteren)
  • Buiten de lijntjes leren kleuren, en dit ook durven doen
2) Gevoel hebben voor co-creatie en emergentie
3) Specifieke talenten
4) De talenten achter je vermeende beperkingen ontdekken en ontwikkelen
5) Diepmenselijke eigenschappen
6) Welke vorm van ‘persoonlijk leiderschap’